25 september 2006

Eg e fri!


Som eg skreiv i forje post va eg på torsdag ittemiddag å søkte om nytt pass. Det utrolige e at allerede på lørdag formiddag låg det i postkassen. Ein å ein halv dag tok det! Fantastisk! Alle ære te Bergen Politikammer/stasjon/hus...!

Nå kan eg reisa (nesten) kor eg vil!

Ingen kommentarer: